Ampumaradan järjestyssäännöt

1. Jokaisen ampujan ja muutoin rata-alueella olevan on noudatettava näiden järjestyssääntöjen lisäksi niitä ohjeita ja määräyksiä, joita radan käytöstä ja siellä oleskelusta on annettu. Sekä huolehdittava siitä, ettei aiheuta vahinkoa radalle tai muille radalla liikkuville eikä vaaranna yleistä turvallisuutta tai aiheuta häiriötä.

2. Ampumarata on käytettävissä harjoituksiin arkisin klo 10.00 – 20.00, lauantaina ja sunnuntaina klo 12.00 – 18.00. Muina aikoina sekä juhlapyhinä radan käyttö on kielletty. Poikkeuksena viralliset kilpailut.

3. Kilpailuun on aina määrättävä valvoja, joka on ensisijaisessa vastuussa ampujien tarkoituksenmukaisesta ja moitteettomasta käyttäytymisestä sekä yleisestä turvallisuudesta ampumaradalla.

4. Ammuntojen aikana on punainen lippu oltava nostettuna ylös.

5. Radalla saa ampua vain sellaisella aseella, jolle asianomainen rata on tarkoitettu. Savikiekkoammunta on kielletty. Sarjatuliaseella ampuminen on kielletty. Ratalaitteiden ampuminen on ehdottomasti kielletty. Ampuja on velvollinen korvaamaan tahallisesti aiheuttamansa vahingon.

6. Aseen saa ladata vain ampumapaikalla. Rata-alueella liikuttaessa ase on aina pidettävä lataamattomana, lukko avattuna tai ase taitettuna ja mahdollisuuksien mukaan asetelineeseen sijoitettuna.

7. Ampumapaikalla ase on pidettävä aina suunnattuna ampumasuuntaan eikä asetta saa käsitellä silloin, kun ampumapaikan etupuolella on henkilöitä.

8. Radan teknisiä laitteita saavat asentaa, huoltaa tai muuntaa vain ne henkilöt, jotka siihen on määrätty.

9. Ampumapaikalta poistuessa varmistu siitä, että aseesi on lataamaton sekä laita hylsyt ja muut roskat niille varattuihin paikkoihin. Huolehdi muutenkin siitä, että rata jää jäljiltäsi siistiin ja moitteettomaan kuntoon.

10. Kilpailuja tai harjoituksia seuraavien katsojien on noudatettava ratavastaavan ja ammunnan valvojan antamia turvallisuusohjeita.

11. Kuulon suojaaminen on suositeltavaa ja jokaisen terveyden kannalta välttämätöntä. Äänenvaimentimen käyttö on suositeltavaa jo radan sijainninkin vuoksi.

12. Jos havaitset radalla rikkonaisen laitteen tai muun epätavallisen tai virheellisen seikan, ilmoita siitä välittömästi ratavastaavalle tai ammunnan valvojalle.

13. Asiaton oleskelu ja liikkuminen ampumarata-alueella on kielletty.

14. Näiden sääntöjen rikkoja voidaan ratavastaavan tai ammunnan valvojan toimesta poistaa rata-alueelta ja määrätä korvaamaan aiheuttamansa vahingon.

Rohdaisten ampumaradan ratavastaavana toimii 1.7.2017 alkaen:
Timo Laaksonen
Puhelin: 0400 724 217
sähköposti: timo.j.laaksonen @ dnainternet.net

HUOM. Poista sähköpostiosoitteesta välilyönnit