Metsästysmaja

MetsästysmajaMETSÄSTYSMAJA

Majaa vuokrataan vain päivä- ja iltakäyttöön. Hinta on jäsenille ja niihin verrattaville 35 €  ja saunatilat saa käyttöön 15 € lisämaksulla.

maja

Yhdistyksen majamestari on Jaakko Wallenius, p. 0400-222320

Vuokraajan vastuulla on, että tilat siistitään käytön jäljiltä. Suositus on, että tilat ovat valmiit seuraavalle käyttäjälle ennen klo 12.

Metsästysmaja sijaitsee Rohdaisissa, Pyhärannassa. Osoite on Koivukedontie 35, Pyhäranta.

LAHTIVAJA049

Lahtivajan käyttömaksu sorkkaeläinten metsästyskauden ulkopuolisesta käytöstä
10 €/vrk. Jahtivajavastaavana toimii Juha Mäki-Tanila , p. 050 5253006

Jahtivajavastaavalla on voimassa oleva hygieniapassi tai metsästäjien terveys- ja hygieniakoulutus.

Majan sijainti