Metsästysmaja

MetsästysmajaMETSÄSTYSMAJA

Majaa vuokrataan vain päivä- ja iltakäyttöön. Hinta on jäsenille ja niihin verrattaville 35 €  ja saunatilat saa käyttöön 15 € lisämaksulla.

Yhdistyksen ulkopuolisille vuokraus maksaa 60€ (lyhyempi aika sopimuksen mukaan) ja saunatilat saa käyttöön 40 € lisämaksulla. Yhdistyksen maanvuokraajat saavat metsästysmajan ja saunan käyttöönsä jäsenhinnalla.maja

Yhdistyksen majamestari on Ilpo Punna, p. 040 7690472

Majaa ei vuokrata koko yöksi vaan sen tulee olla taas vapaa muuhun käyttöön viimeistään klo 02.00 alkaen. Vuokraajan vastuulla on, että tilat siistitään käytön jäljiltä.

Metsästysmaja sijaitsee Rohdaisissa, Pyhärannassa. Osoite on Koivukedontie 35, Pyhäranta.

LAHTIVAJA049

Lahtivajan käyttömaksu sorkkaeläinten metsästyskauden ulkopuolisesta käytöstä
10 €/vrk. Jahtivajavastaavana toimii Jorma Halonen, p. 0400 392541

Jahtivajavastaavalla on voimassa oleva hygieniapassi tai metsästäjien terveys- ja hygieniakoulutus.

Majan sijainti